วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปรกโพธิ์ เป็นพิมพ์โพธิ์๘ คือมีใบโพธิ์ข้างละ๘ใบ แกะแม่พิมพ์โดยหลวงสิทธิ์ ท่านสมเด็จโตได้สร้างไว้ตอนอายุ ๖๐ ปีตรงกับปีพ.ศ.๒๓๙๐ ในปีนั้นท่านได้สร้างพระพิมพ์ปรกโพธิ์ ๘ ไว้หลายพิมพ์ ขณะนั้นท่านครองสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวีศรีวิสุทธินายก