วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานพิมพ์ทรงเทวดา