วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์