วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

มาวิเคราะห์แม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์กันครับ วิเคราะห์แบบชาวบ้านง่ายๆ งานช่างของแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง เปรียบเหมือนลายมือที่พอจะแยกออกได้ว่าของใคร ถ้าเราคุ้นเคยกับคนๆนั้น ผมเอาพระสามองค์ เป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์ แต่ต้นแบบแม่พิมพ์คนละตัว เอามาตัดสลับกันให้ดู องค์พระจะกลมกลืนกันมาก เพราะเป็นฝีมือคนๆเดียวกัน และมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยที่สังเกตเห็น อย่าถือเป็นตำรา ถือว่าเป็นสิ่งที่สังเกตเห็นแล้วนำมาเล่าสู่กันฟัง ประโยชน์ก็คือหลวงวิจารณ์ไม่ได้แกะแม่พิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เดียว มีแม่พิมพ์แบบอื่นด้วยเราจะได้พอแยกออกได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาบอก (บางครั้งคนที่บอกก็ไม่รู้จริง) อีกประการหนึ่งถ้าเป็นพิมพ์หลวงวิจารณ์เราก็จะรู้ได้ว่า พระองค์นั้นสร้างหลังปีพ.ศ. ๒๔๐๗ เพราะหลวงวิจารณ์มาแกะแม่พิมพ์ให้ท่านสมเด็จโต เมื่อท่านได้เป็นสมเด็จฯแล้ว (ท่านได้เป็นสมเด็จฯปี พ.ศ.๒๔๐๗) หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อย เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีเขียนไว้ในตำรา