วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

พระสมเด็จของท่านสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นที่สนใจและใฝ่หาของบุคคลทั่วไป
รวมทั้งผมด้วย อาชีพส่วนตัวเป็นนักออกแบบ ไม่มีร้านพระเครื่องแต่อย่างใด Blog นี้ทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าและสะสมมาเป็นเวลา เกือบยี่สิบปี
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้อ่านข้อมวลอีกมุมมองหนึ่ง และเพื่อให้คนรุ่นหลังๆได้ไปต่อยอด ข้อมูลนี้
ไม่ถือเป็นตำรา เป็นข้อมูลที่ค้นหามาได้จากที่ต่างๆ แล้วเล่าสู่กันฟังมากกว่า เหตุการณ์ในการ
สร้างพระสมเด็จนั้นคนยุคนี้ไม่มีใครเกิดทัน เพราะฉะนั้นอยู่ที่ใครจะหาข้อมูลได้ใกล้เคียงที่สุด ไม่มีข้อมูลใดถูกต้อง 100% แน่นอน ขอให้ทุกท่านที่ใฝ่หาพระสมเด็จโต จงได้สมปรารถนาทุกท่านครับ.