วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ ตราแผ่นดิน

การเรียนรู้เกี่ยวกับพระเครื่อง เราควรศึกษาประวัติศาสาตร์และเรื่องราวต่างๆควบคู่ไปด้วย จะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น และมีหลักฐานอ้างอิง ไม่ใช่ใครพูดอะไรก็จะเชื่อเสียทั้งหมดนั้นไม่ได้ เพราะบทความบางอย่างผู้ที่เขียนคิดเอาเองว่าเป็นเช่นนั้น ก็ถ่ายทอดออกมาโดยไม่ได้กลั่นกรองเสียก่อน คนอ่านก็เชื่อตามนั้นและก็สอนต่อๆกันมาอย่างผิดๆ