วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

พระกริ่งปวเรศแบบตั้งบูชา

พระกริ่งปวเรศองค์นี้ผิดจากพระกริ่งองค์อื่นๆทั่วไป คือมีฐานตั้งไว้สำหรับตั้งบูชาส่วนด้านหลัง ยังคงมีการตอกโค๊ตเม็ดงาไว้ ลักษณะและใส้ในของเม็ดงาเป็นแบบ
ของปี พ.ศ.๒๔๓๔ จึงสันนิษฐานว่า พระกริ่งองค์นี้น่าจะสร้างในปีเดียวกัน คือปีพ.ศ.๒๔๓๔