วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พระชุดเบญจภาคีเนื้อผง การสร้างพระล้อพิมพ์โบราณเนื้อผงพุทธคุณของท่านสมเด็จโตที่ศึกษามามี ๒ อย่างคือ ๑. เป็นพระยุคแรกๆที่ท่านสร้าง ๒. พระที่มาเรียนธรรมกับท่านที่วัดระฆัง เมื่อเรียนจบก็จะขอผงทำพระจากท่าน นำมากดพิมพ์พระ โดยเอาแม่พิมพ์พระที่จังหวัดของตนนิยมมากด เพื่อนำกลับไปแจกญาติโยม บ้างก็นำกลับไปบรรจุกรุที่จังหวัดของตน จึงมีพระล้อพิมพ์โบราณเนื้อสมเด็จวัดระฆังอยู่มากพิมพ์ จนสามารถนำพระบางส่วนมาจัดเป็นพระชุดเบญจภาคีเนื้อผงได้.