วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565

รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา พระพิมพ์นี้เป็นพิมพ์แรกๆที่ท่านสร้างที่วัดวังตะโก หรือ วัดบางคลาน โดยส่วนตัวไปทราบตำหนิพิมพ์ อาศัยดูเนื้อ และธรรมชาติขององค์พระเป็นหลัก การหล่อพระโบราณจะใส่โลหะผสมหลายชนิด ซึ่งชาวบ้านที่มาในงานพิธีมีจิตศรัทธา ใครมีอะไรก็จะใส่ลงไปในเบ้าหลอม มีทอง เงิน นาค หรือโลหะทองเหลืองต่างๆก็จะร่วมใส่ลงไป เพราะฉะนั้น สนิมที่เกิดก็ขึ้นจึงมีหลายสีตามโลหะที่ใส่ การเทหล่อโบราณในโลหะเหลวจะเกิดฟองอากาศ หรือตามดให้เห็นในองค์พระ ไม่เหมือนการหล่อเหวี่ยงในปัจจุบัน ที่ผิวโลหะจะตึงสวยงาม สิ่งเหล่านี้จะบอกถึงวิธีการหล่อ เมื่อดูความเก่าได้ โลหะเหี่ยวแห้งย่น มีคราบไข ผิวมีเซี่ยน หรือลายตามุ้ง แสดงว่าพระองค์นั้นมีอายุโอกาสแท้ก็น่าจะสูง ในปัจจุบันมีบางท่านใช้แม่เหล็กดูดพิสูจน์ ถ้าแม่เหล็กดูดติดแสดงว่าพระองค์นั้นสร้างที่วัด ไม่ได้สร้างที่บางกอก เพราะพระที่สร้างที่วัดจะผสมเหล็กน้ำพี้ และโอกาสพระองค์นั้นที่จะแท้ก็สูงขึ้นด้วย.