วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พระลีลากรุวัดถ้ำหีบ จังหวัดสุโขทัย

พระลีลากรุวัดถ้ำหีบ หรือพระลีลาถ้ำหีบ จังหวัดสุโขทัย เป็นพระสมัยสุโขทัยยุค Classic มีศิลปที่อ่อนช้อยงดงาม ที่พบมีอยู่ ๓ พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์ข้างเม็ด ส่วนเนื้อที่พบมีเนื้อดิน เนื้อชิน เนื้อตะกั่วสนิมแดง (เข้าใจว่าเนื้อสำริดก็มีแต่น้อย) สำหรับพระที่ลงในวันนี้เป็นเนื้อชิน วัดถ้ำหีบที่พบพระกรุนี้ เป็นวัดร้างเก่าแก่ อยู่บริเวณถ้ำเขากิ่วอ้ายมา สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย สภาพวัดทรุดโทรมมากขาดการบูรณะซ่อมแซม จึงเหลือเพียงซากปรักหักพังไว้ให้เห็นเท่านั้น ด้านพุทธคุณเชื่อกันว่า เป็นเลิศทางโภคทรัพย์และเมตตามหานิยม.