วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ ปางถวายเนตร

ช่วงนี้ผมมีเวลาน้อย เลยไม่ได้ลงรายละเอียดของพระแต่ละองค์ให้อ่าน ไว้เสร็จงานแล้วจะลงรายละเอียดต่างๆให้อ่านเหมือนเช่นเดิมครับ