วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ใหญ่ ๗ ชั้น

พระสมเด็จวัดเกศไชโย ท่านสมเด็จโตได้สร้างไว้หลายวาระ ตั้งแต่ยุคต้นจนถึงยุคปลาย เราจึงได้พบพระวัดเกศหลายสภาพ หลายพิมพ์ที่ต่างกัน พระวัดเกศเท่าที่ค้นข้อมูลได้นั้น เป็นพิมพ์แรกๆที่ท่านสร้างและทำที่วัดระฆัง บางช่วงได้ไปทำที่วัดเกศไชโย จ.อ่างทองก็มี  ส่วนองค์ที่ลงไว้วันนี้เป็นพระพิมพ์เจ็ดชั้นยุคปลายวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

พระองค์นี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่ บางท่านเรียกพิมพ์ใหญ่สังฆาฏิ เพราะเห็นสังฆาฏิชัดเจน เป็นพระยุคปลายเนื้อหนึกเหนียว