วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เหรียญรัชกาลที่ ๙ เนื้อทองคำ ชุดเบญจมหามงคล ผลิตโดยโรงกษาปณ์ B.H.Mayer Mint ประเทศเยอรมัน สร้างโดยมูลนิธิพลตำรวจเอก สล้าง บุนนาค วัตถุประสงค์ในการสร้าง เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของ บุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โดยมีพิธีพุทธาภิเษกจากทุกวัดประจำแต่ละรัชกาล เริ่มตั้งแต่ -วัดประจำรัชกาลที่ ๑ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร-วัดประจำรัชกาลที่ ๒ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร -วัดประจำรัชกาลที่ ๓ วัดราชโอรสารามราชวรวรวิหาร - วัดประจำรัชกาลที่ ๔ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร - วัดประจำรัชกาลที่ ๕ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร - วัดประจำรัชการที่ ๖ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร - วัดประจำรัชกาลที่ ๗ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหาร - วัดประจำรัชกาลที่ ๘ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร - วัดประจำรัชกาลที่ ๙ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรรมวิธีในการสร้างเหรียญเป็นแบบ Matt finish ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ดีสุดในยุคสมัยนั้น รวมไปถึงช่างปั้นที่มีชื่อเสียงของยุโรปได้รับเลือกให้เข้าร่วมกระบวนการผลิตด้วย จัดเป็นเหรียญรัชกาลที่งดงามมากเหรียญหนึ่ง


 

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พระกริ่งปวเรศพิมพ์สมบูรณ์พูนสุข พระองค์นี้เป็นพระกริ่ง ๒ หน้า คือเป็นพระพิมพ์เดียวกัน ๒ ด้าน แต่ไม่ทราบปี พ.ศ. 

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกผาย พระองค์นี้เป็นพระเนื้อปูนสุกผสมปูนดิบ ปิดทองล่องชาดมาแต่เดิม ถึงปัจจุบัน ชาดได้หลุดล่อนไปตามกาลเวลา พระที่ปิดทองล่องชาดนี้ จะทำให้สำหรับเจ้านายในวัง หรือบุคคลชั้นสูงเท่านั้น (ในสมัยนั้น) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปจะใช้รักดำ หรือรักน้ำเกลี้ยงแทน พระองค์นี้ปัจจุบันไม่ได้อยู่กับผู้เขียนแล้ว เห็นว่าเป็นพระที่งามดี และน่าสนใจ เลยนำมาให้ชมกันครับ.

 

พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อกผาย พระองค์นี้เป็นพระเนื้อปูนสุกผสมปูนดิบ ปิดทองล่องชาดมาแต่เดิม ถึงปัจจุบัน ชาดได้หลุดล่อนไปตามกาลเวลา พระที่ปิดทองล่องชาดนี้ จะทำให้สำหรับเจ้านายในวัง หรือบุคคลชั้นสูงเท่านั้น (ในสมัยนั้น) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปจะใช้รักดำ หรือรักน้ำเกลี้ยงแทน พระองค์นี้ปัจจุบันไม่ได้อยู่กับผู้เขียนแล้ว เห็นว่าเป็นพระที่งามดี และน่าสนใจ เลยนำมาให้ชมกันครับ.

 

กริ่งปวเรศ ปี ๒๔๐๘ ก้นจาร อะมะอุ