วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

เสือหลวงพ่อปาน วัดคลองด่าน (บางเหี้ย)

เสือหลวงพ่อปานตัวนี้เป็นเสือโคนเขี้ยวมีขนาดใหญ่ มีรอยจารทั่วตัวหรือเรียกจารครบสูตรนั่นเอง