วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

หมากทุยหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หรือท่านเจ้าคุณเฒ่า วัดหนังราชวรวิหาร บางขุนเทียน กรุงเทพฯ วัดหนังเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นพระที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ที่ "พระครูศีลคุณธราจารย์" ปกครองวัดหนัง และปี พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ สมณศักดิ์ที่ "พระภาวนาโกศลเถร" วัตถุมงคลที่ท่านสร้าง ล้วนได้รับความนิยม ในการเล่นหาสะสม ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ เหรียญเสมา สร้างปี พ.ศ.๒๔๖๗ - ๒๔๖๙ ส่วนเครื่องรางของท่านได้สร้างหมากทุยไว้ ในสมัยก่อนบริเวณวัดหนัง จะเป็นสวนหมาก และเป็นสวนผลไม้เสียเป็นส่วนใหญ่ ลูกหมากจึงหาได้ไม่ยาก "หมากทุย" ทำจากลูกหมากตายพรายทั้งทะลายติดอยู่กับต้น เชื่อกันว่าเป็นวัตถุประเภททนสิทธิ์ มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว นำมาเจาะให้เป็นโพลง แล้วบรรจุอักขระเลขยันต์ลงไป แล้วอุดทับด้วยชันโรง แล้วนำไปถักเชือกลงรัก จะมีความขลังไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเบี้ยแก้ ถ้าหมากทุยต้องของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง ในปัจจุบันก็ยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมเครื่องรางทั้งหลาย แต่ก็หาได้ยากยิ่ง สำหรับหมากทุยที่ลงในวันนี้เชือกที่ถักขาดหายไปหมดแล้ว คงเหลือแต่รักทิ้งไว้ให้พิจารณา.

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น