วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ เป็นพระประธานปรกโพธ์ฐานสามชั้น มีพระโมคคัลลาน์-สารีบุตร ยืนถือดอกบัวอยู่ ซ้าย-ขวา ด้านหน้ามีเชิงเทียนรูปเรือสุพรรณหงส์ แสดงว่าเชิงเทียนรูปแบบนี้ได้สร้างมานานแล้ว เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นั้น มีสร้างไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อเรือศรีสุพรรณหงส์ หรือ เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์ สำหรับเรือสุพรรณหงส์ที่เราเห็นในปัจจุบันนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ทรงสร้างขึ้นใหม่ มาแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อทดแทนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำเดิมที่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น